/FAKTA

Språkutvikling

2 till 4 år

© Kay4yk180718, Dreamstime.com

Språkutvikling
2-3 år

I denne alderen skjer det ofte mye! Ordforrådet vokser, og det blir lettere å ha små samtaler med barna om ting de er interessert i. Barna begynner også å sette sammen ord til korte setninger. Først to ord, som kanskje «se der» eller «kjøre bil», og litt om litt blir setningene lengre. Ved nærmere tre års alder kan en del barn sette sammen setninger med kanskje seks – sju ord.

Barnet forstår også stadig mer av det vi sier. Når barn nærmer seg tre år, kan de ofte følge litt lengre instrukser, som for eksempel: «Hent ballen som ligger under bordet.»

Tips! I denne alderen varierer språkutviklingen mye fra barn til barn. Det er helt i orden. Det viktige er at vi som er rundt barna, gir dem den støtten nettopp de trenger for å utvikle seg i sitt tempo.

I denne alderen forenkler barnet vanligvis uttalen av ord, av og til så mye at det kan være vanskelig for utenforstående å høre hvilket ord det er. «Spise» kan for eksempel bli “iss”, og «åpne» kan bli «opa». Foreldrene forstår heller ikke alt barnet sier, men vi kommer ofte langt med å vise at vi virkelig lytter og vil forstå.

Tips! Hvis barnet blir frustrert når du ikke forstår hva det sier, prøv å få det til å kommunisere på andre måter, som å peke eller bruke kroppsspråket.

«Nei» og «min» er viktige ord når barnet vil uttrykke viljen sin. Etter hvert begynner barnet å si «jeg» om seg selv. Det er også vanlig å begynne å spørre stadig mer, for eksempel med hva- og hvem-spørsmål. Det er selvfølgelig kjempebra, for det er spørsmål vi lærer av!

Som voksen kan du tenke at du skal ha et lite forsprang på barnet og hele tiden bruke litt lengre setninger enn barnet selv gjør, for eksempel slik at du ikke bare sier spørreordet, men hele setningen: «Hva skal vi gjøre på lekeplassen?» eller «Hvem er det som ringer på døren?»

En god måte å støtte barnets språkutvikling på er å ha for vane å fange opp det barnet sier, og bygge litt videre på det. Hvis barnet for eksempel sier «ikke vasse» kan du si: «Nei, du vil ikke vaske bamsen.» Barnet får en bekreftelse på at du har forstått, og du blir en god modell for hvordan barnet kan bygge videre på språket sitt.

Tips! Det trenger ikke være vanskelig å bygge opp språket. Heng deg på det barnet liker å gjøre, og sett ord på det. Les, bruk rim og regler, og syng sammen!

Språkutvikling
3-4 år

Språket fortsetter å utvikle seg mye i denne alderen. Ordforrådet vokser, og barnet både forstår og bruker mer komplekse setninger. Nå bruker barnet ofte språket stadig mer i leken. Barnet kan leke fantasi- og rollelek og snakke og fortelle om hva som skjer i leken.
Barnets uttale blir gradvis tydeligere, men er fremdeles en god del forenklet. To konsonanter på rad kan være vanskelig, så «vaske» kan for eksempel bli «vasse», og noen språklyder kan byttes ut med andre. Men nå er det betydelig lettere å forstå hva barnet sier, også for utenforstående.

Tips!
Hvis barnet uttaler ord feil, trenger du ikke rette på det. Derimot kan du konsekvent si ordene slik de skal uttales, så viser du hva barnet kan si neste gang, eller neste.

Barn i denne alderen kan ha så mye på hjertet at de snubler i ordene, og det kan høres ut som de stammer. Det går i de fleste tilfeller over av seg selv. Men det er viktig at vi gir barnet tid til å uttrykke seg, slik at vi ikke avbryter eller stresser barna når ordene stokker seg.

Mange barn i denne alderen liker å snakke og diskutere. De kan fortelle om ting de har sett eller gjort, og spør mye. Dette er naturligvis veldig bra for språkutviklingen. Når vi lytter til barna, svarer på spørsmålene deres, forteller og forklarer, så bygger barna opp både ordforrådet og språkforståelsen.

Tips!
Les barnebøker sammen, og snakk gjerne om det som skjer i bøkene. Det er en kjempegod måte å bygge opp blant annet ordforrådet på. Når barnet akkurat er i gang med å lære seg noe spesielt, for eksempel fargenes navn, er det ofte mulig å finne en bok med mye av nettopp det også.

I denne alderen pleier barn også å komme i gang med å lære litt mer abstrakte ord, som ord former, størrelse og farger. Forståelsen av enkle tidsbegreper pleier også å øke, slik at de forstår ord som «etterpå», «først» og «i morgen», selv om de ikke kan avgjøre hvor lang for eksempel en time er. Barn begynner å kunne telle til tre, og av og til enda lengre.