/FAKTA

Språkutvikling

4 till 6 år

Språkutvikling
4-5 år

I denne alderen pleier barnas språk å bli stadig mer voksenlikt, og også finessene begynner å falle på plass. Barnet kan fortelle mer kompliserte historier, bruker lengre setninger og bøyer ofte ordene riktig.
En del uregelmessige bøyningsformer kan fremdeles være vanskelige. Barnet sier for eksempel kanskje «blidde» i stedet for «ble». Det er også vanlig at barn har vanskelig for å uttale en del språklyder. R-lyden og sje-lyden er for eksempel ofte ikke på plass før barnet nærmer seg skolealder.

Tips!
Et tips når barnet sier noe som ikke er helt riktig – for eksempel «han blidde jedd» – er at vi sier det som er riktig, og gjerne bygger ut litt til. «Ja, han ble redd. Hva var det som skjedde?”

Barnets interesse for tall og bokstaver begynner å våkne, og hvis barnet er sen med uttalen av noen språklyder, kan vi ofte bruke det og leke med lydene. Det kan for eksempel hende at barnet ikke helt har oppfattet at det er forskjell på en k- og en t-lyd, og dette blir tydeligere når dere ser på bokstavene sammen og prøver å komme på ord som begynner med den ene eller den andre lyden.

Barnets forståelse og bruk av mer komplekse begreper pleier også å øke. Det kan handle om at vi kan begynne å sammenligne ting, se hvilke som er «størst» og «minst», «like» eller «forskjellige».

Tips!
Tenk på å fylle på med nye ord. Abstrakte begreper er ofte lettere for barnet å forstå hvis vi prøver å gjøre dem så konkrete som mulig. Dere kan vise, tegne eller gjøre små eksperimenter sammen, for eksempel der barnet får kjenne på noe «tungt» og noe «lett» mens dere snakker om ordene.

Barn i denne alderen begynner også å kunne sette seg inn i hva andre føler og tenker, og forstår at alle ikke alltid tenker akkurat som barnet selv. Det kan gjøre det lettere med samarbeid og kompromisser, selv om det naturligvis fremdeles kan være vanskelig for barnet at det ikke får det som det vil, og medfølelsen er noe som kan utvikle seg hele livet.

Tips!
Et tips er å ta seg tid til å sette ord på både barnas og andres følelser. Hvis det har oppstått en konflikt om noe, kan dere snakke om hva som skjedde, i en rolig stund, og kanskje sammen prøve å komme på hva dere kan gjøre annerledes hvis det skjer igjen.

Språkutvikling
5-6 år

Nu börjar det bli dags för skolan! Barnens tänkande utvecklas och de blir bättre på att dra slutsatser och förstå sammanhang. Barnen lär sig fortfarande mycket genom lek, men brukar också kunna sitta still och koncentrera sig en stund på olika uppgifter.

Något som är bra för senare läs- och skrivutveckling är att vi leker med språket tillsammans. Vi kan rimma och ramsa, prata om hur ord låter och lyssna efter vad det är för ljud i ord. Det här bygger upp den språkliga medvetenheten, det vill säga förmågan att se på språket lite utifrån.

Tips!
Läs ABC-böcker och passa på att föra in även hur bokstavsljuden låter. Bokstäverna har nämligen både ljud och namn. M heter ”em” men låter ”mmm”, och det är ju faktiskt ljudet ”mmm” barnet behöver för att börja ljuda ihop ord.

Vissa enstaka språkljud kan fortfarande vara svåra för barnet att uttala, till exempel har ca 20% av femåringarna fortfarande svårt med r-ljudet. Barnet kan också göra fel på en del ovanliga ändelser men generellt brukar deras meningar vara grammatiskt korrekta.

Barn börjar också ofta lära sig mer saker utantill och kan vara intresserade av fakta om olika saker. Passa på att utgå från barnets funderingar och ta reda på mer information, förklara på barnets nivå och passa på att bygga på exempelvis ordförrådet.

I 6-årsåldern kan ett barns ordförråd innehålla mellan 10 000 och 15 000 ord, och ju mer vi läser och pratar med barnet desto fler ord kommer barnet lära sig.

Tips!
Fånga upp ovanliga och krångliga ord exempelvis när ni läser böcker och passa på att förklara och prata om vad de betyder.

Att själv förklara och berätta om mer komplexa saker kan fortfarande vara svårt för barnet, men vi kan underlätta genom att vi lyssnar uppmärksamt, ger barnet tid och hjälper till genom att ställa stödfrågor. ”Var hände det här?” till exempel, eller ”Vad hände efter det?”

Att tillsammans hitta på egna sagor kan också vara ett roligt sätt att stötta barnets utveckling av berättande.

I den här åldern är vänner ofta viktiga, och barn kan börja jämföra sig mer med andra. Det kan bli jobbigare att inte kunna saker och det kan vara bra att vi stöttar barnet i det. Vi kan prata om att alla har saker de tycker är svåra och uppmuntra barnen att pröva igen.

Tips!
Fortsätt prata om känslor med barnet, både barnets egna och andras. Att kunna sätta ord på känslor underlättar i samspelet med vänner och andra.