Språklek med Babblarna

Språklek med Babblarna

Språklek med Babblarna

Språklek med Babblarna

Babblarna er mer enn en gjeng med fargerike figurer. Her har vi samlet noen tips om hvordan de kan brukes til å leke frem tale og språk:

Låt glad och låt ledsen

Snakk om og som Babblarna!

Babblarnas navn er ikke tilfeldige. De er satt sammen av språklyder som kommer tidlig i barns tale, og derfor er de ofte lette for barn å komme i gang med å si. Babblarna snakker med lydene i sine egne navn, så Diddi sier “di diddi diii”, og Babba sier “baaa babab ba”. Når vi tøyser med å snakke som Babblarna og lokker barnet til å herme etter, kan barnet komme i gang og få smake på dette med å snakke allerede før de ordentlige ordene kommer.

Øv på å høre

Et godt første skritt i leken med figurene er å øve på å høre de små forskjellene mellom språklydene i navnene. Med figurene lærer barnet seg å høre forskjell på språklydene ba-da, bi-di, bo-do og ba-bi-bo eller da-di-do. Lek med figurene, og be barnet om å gi deg for eksempel Bibbi. Tenk på ikke å begynne med alle figurene med én gang, men begynn med å bare ha to figurer. Etter hvert som barnet blir sikrere, legger du til enda en figur, og så videre. Gjør leken morsom og spennende, og la figurene gjemme seg og leke titt-tei.

Høres glad ut, høres lei deg ut

Hvis barnet har lært å si navnet til en eller flere av figurene, kan dere begynne å leke morsomme rolleleker der barnet har én figur og du en annen. Barnet sier ba-ba-ba-ba, og du svarer med din figur og høres ut som du snakker på ordentlig, men du bruker bare lyden til figuren – di-di-di-di-di. Lat som om du stiller spørsmål, blir glad, blir lei deg, og så videre – men gjør det bare med figurens språklyd, ikke med ord. Gjør tydelig forskjell mellom lydene når du er glad, trist, snakker høyt eller lavt, og så videre. Barnet lokkes til å prøve å snakke med norsk språkmelodi og intonasjon uten å kunne noen ord – det er en kjempegod forberedelse på å snakke med ord senere.

Velg et nytt tips!

Tegnen

Les bøkene, og sett ord på alt!

Det er alltid stimulerer alltid språket å lese barnebøker, men Babblarnas bøker har en ekstra språkstimulerende vri. De har en gjennomtenkt struktur med tydelig repetisjon gjennom hele boken som gir barna tydelig rom for å gjette og fylle ut og delta aktivt i lesingen. Babblarnas bøker er ikke bare noe man leser, men snarere noe man gjør sammen med barnet. Grunntanken bak alle Babblarna-bøkene er at barnet skal få være så aktivt som mulig og fylle ut ord eller svare på spørsmål på sin måte og i sitt eget tempo.

Om og om igjen

En god måte å tenke på når vi leser bøker og i lek er at det morsomste er det som er kjent for barnet, og som det allerede kan. De fleste barn elsker å lese samme bok om og om igjen, og det er kjempebra! Gjennom gjentakelsen befester barnet sine språklige kunnskaper. Når barnet kan boken eller leken nesten utenat, er det en god idé å begynne å legge til noe litt nytt hver gang dere leser.

Struktur

Det er ingen tilfeldighet at Babblarna-bøkene har en tydelig struktur og alltid er lagt opp på samme måte.

 

Struktur

Først i de fleste av bøkene kommer et oppslag som fungerer som en presentasjon av det boken handler om. Når barnet først kjenner innholdet i boken, er det morsomt for barnet å fortelle allerede i dette første oppslaget om hva som kommer til å skje! Det er god hukommelsestrening og øvelse i å fortelle selv.

Struktur

Så følger oppslagene med spørsmål som du stiller, og som tydelig gir rom for barnet til å svare, gjette eller fylle ut. La barnet ta sin plass og få god tid til å spille sin rolle. I begynnelsen kan du gjerne hjelpe barnet med å svare sammen med deg, og snart vil barnet svare selv.

 

Sist

Sist i de fleste av bøkene kommer et oppslag som oppsummerer hva boken handlet om. Der kan barnet fortelle hva de forskjellige figurene gjorde eller valgte. Bruk god tid på dette oppslaget, og vent inn barnets egen fortelling. Gi bare barnet så mye hjelp som det trenger for å kunne fortelle selv.

Betrakt bøkene som noe dere driver med sammen, og bytt på å fortelle. Barnet har sin plass, og du har din – akkurat slik det fungerer når vi snakker med hverandre. Ikke glem at det viktigste er at dere har det morsomt!

 

Forskjellige slags bøker

Dadda kommer

I «»Dadda kommer på besøk»» er det dører å banke på, noe som passer særlig godt for barn som trenger å være motorisk aktive for å opprettholde konsentrasjonen. Og med «»Hvor er Babbas ting?»» er det lett å jobbe med vriene begreper som posisjonsord (under, på, bak).

Tittut

«»Snakkebøkene»» i kartong er nesten helt uten tekst for å lokke både deg og barnet til å snakke om alt som skjer i bildene. Uttøm hele innholdet i bildene, snakk massevis og finn på deres egen fortelling. Et godt tips er å holde seg til omtrent samme fortelling hver gang og bare legge til litt nytt av og til. De fleste barn elsker gjentakelsen, og det er først når de «»kan»» som de virkelig blir aktive i lesingen og selv peker og forteller. (Eksempler på snakkebøker er: Tittuuut Babblarna, Babbibboo Babblarna!, Daddiddoo Babblarna?)

Kan du tegnen?Bakerst i de fleste bøkene er det også illustrasjoner på hvordan man tegner de forskjellige ordene i boken, ettersom tegn sammen med tale er en svært god måte å stimulere tidlig språkutvikling på. Tegn er til stor hjelp for mange barn og tydeliggjør ordene slik at det blir lettere å lære dem. For mange barn er tegn en bro til talen som gjør at tale og språk vokser frem bedre. Tegn er morsomt for alle barn og voksne – bare prøv!

Velg et nytt tips!

Lek, lek, lek

Lek, lek, lek!

Med Babblarna kan dere leke alt mulig og samtidig bygge opp språket. Hent inspirasjon i bøkene, eller finn på noe annet som barna synes er morsomt. Bruk Babblarna sammen med andre leker dere allerede har, og la barna være med og bestemme! Når vi setter ord på det som skjer i leken, fanger opp det barna sier, og bygger videre på det, kan det bli hvor språkutviklende som helst.

Bekreft det barnet sier

Hvis barnet sier «»Babba nanna»», kan du si «»Ja, Babba skal nanna. Babba skal sove.»»
Vi kan også gi forslag til ting som kan skje i leken, og se om barna kan svare med ord, gester eller tegn:
«»Skal Bibbi bade eller bygge med klosser?»» og «»Hvem mer vil være med? Dadda eller Babba?»»
Det er bare vår (og barnas) fantasi som setter grenser!

Ekstra støtte i språkutviklingen

For små og store barn som trenger ekstra støtte i språkutviklingen, er det også mulig å arbeide målrettet og strukturert med Babblarna. På Hatten Förlag finner du både faktabøker, veiledninger og mye språklek-materiell for det.»

Velg et nytt tips!